ယဉ်ကျေးမှု

အရည်အသွေးသည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဖန်တီးပေးသည်။